Bilder på natur, kultur och djur över och under vatten. Akvariefoton samt resebilder.

Häggspinnarlarver med nät, Yponomeuta evonymella.

Svenska English

Dokumentära bilder

Foto har alltid varit ett stort intresse för mig.
Motivområdena har växlat. Förutom familjebilderna som varit allra viktigast är det natur som dominerat. Under perioder har det varit akvariefiskar som sedan bytts ut mot undervattensfoto. Resor har alltid varit ett stort intresse och kameran har naturligtvis varit med då också.

 

Häggspinnarlarver med nät Yponomeuta evonymella

 

 

 

 

 

Foto © Wiljo Jonsson
Häggspinnarlarver med nät. Eftersom larverna bygger sitt skyddande nät kan de bli så
många att trädet blir kalätet. Normalt överlever trädet även om det under återhämtningsperioden blir lite reduserad tillväxt.
Yponomeuta evonymella
Blomspindel Fyrbandad blombock Pärlemorfjäril Fjärilslarv
Nyckelpiga Älg Hare Lämmel
Vanlig groda Svart huggorm Huggorm Ormslå
Paddor Dammussla Ishavsgråsugga Kärrspindel
Kärrspindel Kärrspindel Kärrspindel Kärrspindel
Svan Trana Kärrsnäppa Nötskrika
Häggspinnarmal Häggspinnarmal Häggspinnarmal Häggspinnarmal
Häggspinnarmal Häggspinnarmal Gädda i nät Abborre i nät
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name